http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo_lasy_pastwowe.jpg
https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1370/317247291_573737824758334_8670674658214557312_n_copy.jpg29.11.2022 został uroczyście podsumowany Powiatowy Konkurs Plastyczny pt „Drewno jest z lasu”
W dniu 21.11.2022 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Drewno jest z lasu”. Na konkurs wpłynęło 88 prac z całego powiatu sokólskiego.
Celem konkursu było:
-zachęcenie do czynnego zainteresowania się tematyką lasu,
-spopularyzowanie wiedzy o naturalnych procesach zachodzących w ekosystemach leśnych,
-rozwijanie wrażliwości estetycznej pobudzonej obserwacją lasu,
-pobudzanie wśród społeczności odpowiedzialności za podejmowane działania oraz promowanie pozytywnych postaw w zakresie poszanowania środowiska naturalnego,
-kształtowanie pozytywnego wizerunku leśników i leśnictwa,
-promowanie wiedzy leśnej, kultury i historii związanej z leśnictwem,
-upowszechnianie wiedzy o działaniach Lasów Państwowych w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej
-rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni
Patronat konkursu: Starosta Powiatu Sokólskiego Pan Piotr Rećko
Powołane przez Organizatora Jury w składzie:
1.Aneta Tumiel – redaktor naczelna „ INFO” Sokółka
2.Elżbieta Szomko –dyrektor SOSW w Sokółce
3.Beata Tur –kierownik internatu SOSW w Sokółce
podjęło się trudnego zadania oceny nadesłanych prac, biorąc pod uwagę przede wszystkim oryginalność, kreatywność, wkład pracy, realizację tematu oraz ogólne wrażenie artystyczne. Organizatorzy i członkowie jury byli pod wrażeniem wysokiego poziomu artystycznego prac, niezwykłej pomysłowości autorów oraz pomysłów na wykorzystanie technik z użyciem kredki.
Serdecznie gratulujemy laureatom i ich opiekunom artystycznym. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, gratulujemy talentu, pracowitości i wspaniałych pomysłów i życzymy wielu, nie tylko artystycznych, sukcesów.
Nagrody przyznano w 5 kategoriach wiekowych:
Kategoria: Wychowankowie przedszkola;
I miejsce: Aleksandra Szczerbacz, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej, op. artystyczny: Alicja Reducha
II miejsce: Igor Piekarski, Oddział Przedszkolny SP Geniusze, op. artystyczny: Bożena Łubnicka
III miejsce: Martyna Dojlida, Oddział Przedszkolny SP Geniusze, op. artystyczny: Bożena Łubnicka
KATEGORIA: Uczniowie klas I – III;
I miejsce: Aleksandra Osiecka, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej, op. artystyczny: Alicja Reducha
II miejsce: Zuzanna Wysztygiel, Szkoła Podstawowa w Kuźnicy, op. artystyczny: Luiza Rapiej
III miejsce: Sebastian Puciłowski, Szkoła Podstawowa w Boguszach, op. artystyczny: Justyna Kondrat
KATEGORIA: Uczniowie klas IV – VIII;
I miejsce: Weronika Ryszkiewicz, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej, op. artystyczny: Alicja Reducha
II miejsce: Kacper Borkowski, Szkoła Podstawowa w Geniuszach, op. artystyczny: Bożena Łubnicka
III miejsce: Jagoda Wysocka, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie, op. artystyczny: Marta Cholewo
KATEGORIA: Uczniowie Szkół Ponadpodstawowych;
I miejsce: Zuzanna Kiczuk, Liceum Ogólnokształcące w Sokółce, op. artystyczny: Urszula Normantowicz, Eugenia Garbuz
II miejsce: Anastazja Wołoszyna, Liceum Ogólnokształcące w Sokółce, op. artystyczny: Urszula Normantowicz, Eugenia Garbuz
III miejsce: Kinga Stupak, Liceum Ogólnokształcące w Sokółce, op. artystyczny: Urszula Normantowicz, Eugenia Garbuz
KATEGORIA: Uczniowie i wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną;
I miejsce: Gabriela Pawluczyk, SOSW w Sokółce, op.artystyczny: Lila Zajkowska
II miejsce: Natalia Kowejsza, SOSW w Sokółce, op.artystyczny: Beata Boguszewska
III miejsce: Paweł Zawadzki, SOSW w Sokółce, op.artystyczny: Katarzyna Zalewska, Elżbieta Margielewicz
Raz jeszcze serdecznie gratulujemy laureatom!!!
Galeria 
Działania projektowe koordynują Urszula Drewniak, Zuzanna Szarkowska-Czeczko