http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy: sosw_rozp1.jpg

Pierwszego września jak co roku zebraliśmy się, aby oficjalnie pożegnać wakacje i powitać nowy rok szkolny. Z wielką powagą odśpiewaliśmy hymn państwowy i wysłuchaliśmy przemówienia Pani Dyrektor ośrodka Marty Tolko-Kuziuty. Szczególnie ciepło powitani zostali nowi uczniowie, którzy złożyli ślubowanie na sztandar ośrodka. Następnie Pani Dyrektor zapoznała wszystkich zgromadzonych z listem Ministra Edukacji pani Katarzyny Hall oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty pana Jerzego Kiszkiela. Nowy rok szkolny 2011/2012 bedzie zapewne rokiem podejmowania nowych wyzwań oraz kontynuacji dotychczasowych zadań. Wszystkim naszym uczniom życzymy jak największych sukcesów.
Zdjęcia z rozpoczęcia roku można obejrzeć tutaj