http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy: sosw_konkurs_ekologiczny.jpg

07.11.2011r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt.: „Segregacja – ekologiczna rewelacja”, którego przedmiotem było wykonanie figury przestrzennej przy wykorzystaniu odpadów selektywnych typu: papier, plastik, metal, aluminium itp. Konkurs skierowany został do wszystkich chętnych uczniów w następujących kategoriach: SPU, SPL, GU, GL, PdP, ZSZ i ULOS. Celem konkursu było pogłębianie świadomości ekologicznej oraz zachęcenie do segregacji odpadów.

Na konkurs w okresie od 16.09.2011 r. do 31.10.2011r. wpłynęło 12 prac. Komisja konkursowa w dniu 07.11.2011 r. w składzie:

  • p. Malwina Łacińska
  • p. Magdalena Słyż
  • p. Marta Biedź

postanowiła nagrodzić następujące osoby:

W kategorii SPU:

I miejsce – Agnieszka Muciuś, Kamila Sawicka, Mirosław Muciuś

W kategorii GU:

I miejsce – Artur Smyk

II miejsce – Michał Lengiewicz

III miejsce – Adam Wiszniewski

IV miejsce – Aneta Grecka

V miejsce – Anna Wojciulik

VI miejsce – Krzysztof Drapczuk

W kategorii PdP:

I miejsce – Renata Furman

II miejsce – Kamil Bierko

III miejsce – Małgorzata Wysocka

IV miejsce – Sylwester Kozłowski

V miejsce – Joanna Klimuszko

Przy ocenie prac komisja konkursowa wzięła pod uwagę sposób wykorzystania surowców wtórnych w pracy oraz pomysłowość i walory estetyczne.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomem i drobnym upominkiem.

Organizatorzy - panie: Anna Gałka i Urszula Drewniak dziękują
 za zainteresowanie i udział w konkursie!