http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1372/317814949_574535891345194_2507228885346693867_n_copy.jpg"BohaterOn - włącz historię!" to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników powstania warszawskiego oraz promocji historii Polski XX wieku. Projekt ma przypominać naszemu społeczeństwu nie tylko historię powstańców, ale także wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiego projektu BohaterOn. W ramach realizowanych zadań uczniowie na lekcjach języka polskiego i funkcjonowania osobistego i społecznego poruszali tematy związane z powstaniem Warszawskim.

W projekcie wzięły udział klasy 4-5 i 6-8 szkoły podstawowej 1-3 szkoły branżowej 1 -3 szkoły przysposabiającej do pracy. Na początku uczniowie wysłuchali wspomnień jednego z powstańców ukazanych w słuchowisku "Mały roznosiciel nadziei", dzięki któremu zrozumieli, że nawet młode osoby chciały brać udział w powstaniu, bo nie chciały stać z boku i być bezczynne. Odwaga, męstwo, dobro, siła młodego bohatera wzruszyły i dały do myślenia współczesnej młodzieży. Poczta Harcerska działająca w czasie walk powstańczych pozwoliła zrozumieć jak wiele było odwagi w tych młodych ludziach i jak ważną odgrywali rolę w społeczeństwie powstańczej Warszawy roznosząc listy od najbliższych. Uczniowie spróbowali swoich sił tworząc 25- wyrazowe listy, w których mieli przekazać wiadomości, że żyją, tęsknią, kochają. Okazało się to niełatwym wyzwaniem. W ramach podsumowania akcji uczniowie wykonali także gazetkę o powstaniu warszawskim, by zainteresować tematem również uczniów pozostałych klas. Udział w projekcie dał możliwość pochylenia się nad ważnymi dziejami naszego kraju oraz był przyczynkiem do rozmów o patriotyzmie współczesnego młodego pokolenia.

Galeria 

Koordynator szkolnego projektu Katarzyna Zalewska