http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1368/pa10_copy.jpgW Å›rodÄ™ nasze przedszkolaki oraz klasa 1-3 SPL miaÅ‚y okazjÄ™ przeżyć niezwykÅ‚Ä… przygodÄ™. Dzieci odwiedziÅ‚y biaÅ‚ostockÄ… „PapugarniÄ™” gdzie poznaÅ‚y unikalne ptaki, mogli je dotknąć, a nawet nakarmić. Sala wolnych lotów pozwoliÅ‚a na obcowanie z tymi fantastycznymi stworzeniami bez krat i klatek, dotykanie, gÅ‚askanie oraz wÅ‚asnorÄ™czne karmienie pierzastych przyjacióÅ‚. Ten dzieÅ„ na pewno wzbudziÅ‚ zainteresowania Å›wiatem zwierzÄ…t wÅ›ród najmÅ‚odszych, a zabawa w tym gadatliwym towarzystwie sprawiÅ‚a dzieciom dużo radoÅ›ci i wywoÅ‚aÅ‚a uÅ›miech na ich twarzach. Wycieczka zakoÅ„czyÅ‚a siÄ™ wizytÄ… w McDonaldzie, co dla wiÄ™kszoÅ›ci naszych wychowanków byÅ‚o również nowym i miÅ‚ym doÅ›wiadczeniem. Galeria

Sylwia Szomko