http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/fio.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1374/313278998_531207485345895_8607184730418984610_n_1_t2.jpg

 

Podopieczni Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” w Sokółce uczestniczą w zajęciach hipoterapii w ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych” w ramach dofinansowania z Programu NOWEFIO. Zajęcia odbywają się w Stadninie Koni w Geniuszach, do której podopieczni są dowożeni busem. Dzieci uczą się opieki nad koniem, karmienia, czyszczenia, bezpiecznego zachowania w kontakcie z koniem, wykonują ćwiczenia na koniu.

Sam kontakt z koniem (czyszczenie, głaskanie, karmienie z ręki) pozytywnie wpływa na psychikę, zwiększa poczucie własnej wartości i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Hipoterapia stosowana jest w usprawnianiu dzieci: z niepełnosprawnością intelektualną, z Zespołem Downa, z wadami postawy, z zaburzeniami emocjonalnymi, z autyzmem. Hipoterapia ma wpływ na poprawę równowagi, koordynacji i napięcia mięśniowego. W trakcie terapii stępujący koń przekazuje impulsy na dzieci poprzez swój ruch, który u koni jest podobny do ruchu człowieka.

Atrakcyjność i odmienność zajęć na koniu sprawia, że dzieci chętnie korzystają z tej formy. Osobom z niepełnosprawnością ruchową, koń pozwala swobodnie się przemieszczać i z wyższego poziomu niż z wózka oglądać świat. Dla wielu osób zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną jazda na koniu jest nagrodą, mobilizującą do pracy i ułatwiającą otoczeniu kontakt i egzekwowanie właściwych zachowań. Ta forma terapii jest ważna z wielu powodów, m.in. pozytywnie wpływa na uspołecznienie, rozwój fizyczny uczestników i jest skuteczną formą rehabilitacji ruchowej. 

Zadanie jest sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Stowarzyszenie „Pod Skrzydłami” realizuje ww. projekt w Partnerstwie z Powiatem Sokólskim.

Zdjęcia

Film

Beata Tur

https://www.soswsokolka.pl/images/329152239_721211056321167_3336642036337390556_n.jpg