http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1385/img_8199_copy.jpgW dniu 1 grudnia 2022 roku odbyÅ‚a siÄ™ wycieczka do Komendy Powiatowej Policji w SokóÅ‚ce. UdziaÅ‚ w niej wziÄ™li uczniowie klasy 7-8spl oraz 1-3 BI w ramach zajęć z doradztwa zawodowego. Nasi wychowankowie wysÅ‚uchali opowiadania na temat bezpiecznego poruszania siÄ™ po drodze, a nastÄ™pnie oglÄ…dali i przymierzali elementy wyposażenia stroju policjanta (kajdanki, kask, czapkÄ™, kamizelki, lizaki). Uczniowie z chÄ™ciÄ… zwiedzili siedzibÄ™ naszej Policji, w tym areszt. NajwiÄ™kszÄ… radość sprawiÅ‚ wszystkim policyjny radiowóz, do którego można byÅ‚o wsiąść i wÅ‚Ä…czyć sygnaÅ‚y dźwiÄ™kowe i Å›wietlne.

Spotkanie z psem policyjnym wyszkolonym do tropienia ludzi oraz z jego opiekunem byÅ‚o kolejnÄ… atrakcjÄ… przygotowanÄ… przez gospodarzy. PadÅ‚o dużo pytaÅ„ dotyczÄ…cych sÅ‚użby psa w policji oraz pracy jego partnera. Na zakoÅ„czenie wysÅ‚uchaliÅ›my krótkiego wykÅ‚adu pani dzielnicowej na temat podstawowego wyposażenia funkcjonariusza oraz jego codziennych zajęć zwiÄ…zanych z niesieniem pomocy mieszkaÅ„com naszego miasta.

Wizyta na Komendzie przybliżyÅ‚a nam trudny i odpowiedzialny zawód policjanta, uÅ›wiadomiÅ‚a nam, jak jest on ważny i potrzebny dla naszego bezpieczeÅ„stwa.

„…JesteÅ›my peÅ‚ni szacunku i podziwu dla Waszej pracy” – podziÄ™kowali nasi wychowankowie za bardzo ciekawe spotkanie. PeÅ‚ni wrażeÅ„ wróciliÅ›my do szkoÅ‚y.

Galeria 

Elżbieta Januszko-Szymaniuk