1 grudnia 2022 w SOSW w Sokółce miała miejsce kolejna z ciekawych inicjatyw promujących działalność Lasów Państwowych- „Piknik leśny”. Przedsięwzięcie miało na celu promocję drewna jako naturalnego i odnawialnego surowca, gospodarczej funkcji lasu i polskiego modelu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, obiektów architektury drewnianej, integracja rożnych środowisk, rozwój społeczny i kompetencji miękkich u uczestników oraz działalności organizatora konkursu, którego ośrodek został beneficjentem, czyli Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
W programie spotkania były zabawy integracyjne, ognisko z pieczonymi kiełbaskami na terenie przyległym do SOSW oraz stacje zadaniowe. Uczestnikami byli uczniowie i wychowankowie naszej placówki, podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”, uczniowie klasy 1 ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sokółce, uczniowie klasy Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce oraz przedstawiciele kół wolontariusza W związku z realizacją projektu edukacyjnego „Drewno jest z lasu” przygotowano 6 stacji zadaniowych. Stacja czytelnicza pozwoliła zebranym poznać zwierzęta i roślinność leśną jako bohaterów utworów dla dzieci i młodzieży oraz spróbować czytania uczestniczącego AAC. Stacja drewniana promując drewno jako surowiec o szerokim zastosowaniu oferowała mnóstwo układanek, klocków, gier logicznych i konstrukcyjnych wykonanych z drewna. Na stacji sensorycznej uczestnicy mieli możliwość poznać roślinność leśną wszystkimi zmysłami oraz wziąć udział w warsztatach „Las w słoiku” własnoręcznie przygotowując stroik. Stacja zadaniowa obfitowała w najróżniejsze ćwiczenia logiczne, matematyczne, językowe, z elementami kodowania w postaci zbioru kart pracy o tematyce leśnej przyrody, zwierząt i ptaków, darów lasu, zawodów związanych z leśnictwem, zasad poprawnego i bezpiecznego zachowania w lesie a także dotyczących zasad gospodarki leśnej. Na stacji „U stolarza” zebrano ekspozycję przedmiotów codziennego użytku, dekoracji i stroików wykonanych z drewna. Na specjalnym stole roboczym pod czujnym okiem wykwalifikowanego specjalisty pana Marka Bortnika uczestnicy próbowali swoich sił w obsłudze piły, wkrętarki, imadła, wbijali gwoździe oraz dokonywali obróbki ściernej drewnianych powierzchni przy użyciu papieru ściernego o różnej gradacji, poznali sposoby łączenia drewna, nazwy narzędzi i sprzętu potrzebnych w tych procesach. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się także stacja „U rzeźbiarza” poprowadzona przez cenionego lokalnego poetę i rzeźbiarza pana Krzysztofa Wróblewskiego. Pan Krzysztof zaprezentował przykłady swoich bogatych zbiorów rzeźb, płaskorzeźby oraz książki. Zainteresowani mogli dowiedzieć się o etapach powstawania i historii poszczególnych dzieł, gatunkach i wartościach drewna wykorzystywanego w różnych procesach oraz korzystając ze specjalnie przygotowanego stanowiska przemienić się w rzeźbiarza posługując się dłutem i młotkiem. Biorąc pod uwagę aktywne uczestnictwo i zaangażowanie wszystkich zebranych, uśmiechy na twarzach oraz znikające w oczach przygotowane materiały śmiało można stwierdzić, ze założone cele zostały osiągnięte.
Serdeczne podziękowania Spółdzielni Producentów Drobiu „Eko-Grill” Sokółka za zapewnienie kiełbasek na ognisko, pani Edycie Konrad, pani Agnieszce Ambrożko, pani Katarzynie Zalewskiej- opiekunom stacji zadaniowych za fachową obsługę oraz wszystkim uczestnikom za udział w przedsięwzięciu. Organizatorami „Pikniku leśnego” jak i koordynatorami projektu „Drewno jest z lasu” są panie Urszula Drewniak i Zuzanna Szarkowska-Czeczko