http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

logo_lasy_pastwowe.jpg
https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1384/las4_copy_copy.jpgUczniowie SOSW w Sokółce mają przyjemność realizować projekt edukacyjny „Drewno jest z lasu” w związku z tytułem beneficjenta konkursu zorganizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Cele projektu to również założenia konkursowe, a mianowicie promocja gospodarczej funkcji lasu i polskiego modelu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, promocja drewna jako naturalnego i odnawialnego surowca a także Państwowego  Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz obiektów architektury drewnianej. Uczniowie biorą udział w licznych przedsięwzięciach poszerzających ich świadomość na temat bogactwa środowiska naturalnego, możliwości jakie daje las. W wolnych chwilach korzystają też z dobrodziejstw przebywania na łonie natury.
Mając na uwadze prozdrowotne działanie w wielu sferach od wpływu na układ nerwowy, oddechowy, krwionośny po oddziaływanie relaksacyjne, regeneracyjne, normalizujące, rehabilitacyjne i terapeutyczne, uczniowie korzystają z wypraw do pobliskich lasów w pełni z nich czerpiąc.
Dzięki tym spotkaniom poszerza się ich światopogląd jak cennym może być środowisko naturalne wykorzystywane jako jedna z wielu propozycji miejsc aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego i propagujących zdrowy tryb życia.
Urszula Drewniak