http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

logo_lasy_pastwowe.jpghttps://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1382/img_20221213_103015_copy.jpgUczniowie SOSW maja przyjemność realizować projekt edukacyjny ”Drewno jest z lasu” w zwiÄ…zku z tytuÅ‚em beneficjenta konkursu zorganizowanego przez PaÅ„stwowe Gospodarstwo LeÅ›ne Lasy PaÅ„stwowe. Cele projektu to również zaÅ‚ożenia konkursowe, a mianowicie promocja gospodarczej funkcji lasu i polskiego modelu trwaÅ‚e zrównoważonej gospodarki leÅ›nej, promocja drewna jako naturalnego i odnawialnego surowca a także PaÅ„stwowego Gospodarstwa LeÅ›nego Lasy PaÅ„stwowe oraz obiektów  architektury drewnianej.
Jak wyglÄ…da proces przetworzenia kawaÅ‚ka drzewa w użytkowy przedmiot? Jakie maszyny mogÄ… do tego siÄ™ przydać? Jakie przedmioty mogÄ… powstać z drewna? Jakie rÄ™czne prace można zastosować przy obróbce drewna? Czy na stanowisku pracy stolarza trzeba zachowywać zasady BHP?
Odpowiedzi na te pytania szukali uczniowie SOSW w trakcie wizyty edukacyjnej w Centrum KsztaÅ‚cenia Zawodowego przy Zespole SzkóÅ‚ Technicznych im Gen W. Andersa w BiaÅ‚ymstoku.
Uczestnicy zobaczyli jak wyglÄ…da proces obróbki drewna. Mogli dotknąć, obejrzeć, zajrzeć w zakamarki każdej maszyny stolarskiej. Na wÅ‚asne oczy przekonali siÄ™ jak wyglÄ…dajÄ… przemysÅ‚owe piÅ‚y pionowe, piÅ‚y poziome, obrabiarki, maszyny skrawajÄ…ce, okleinarki, ploter, pilarki różnego rodzaju, wyrównywarki do drewna, strugarki, frezarki jeszcze wiele innych maszyn, które uÅ‚atwiajÄ… prace stolarzowi. W trakcie wizyty byli Å›wiadkami procesu technologicznego powstajÄ…cych szafek, krzyży, dekoracji Å›wiÄ…tecznych oraz innych zamówieÅ„ zleceniodawców bowiem CKZ Å›wiadczy usÅ‚ugi również klientom detalicznym. Na koniec uczniów spotkaÅ‚a miÅ‚a niespodzianka. Każdy z nich mógÅ‚ zÅ‚ożyć swoje drewniane pudeÅ‚ko na kredki oraz wypalić pirografem na breloczku swoje imiÄ™ z wybranym motywem lub zÅ‚ożyć Å›wiÄ…tecznÄ… przestronnÄ… bombkÄ™.
Serdecznie dziÄ™kujemy Pani Dyrektor ZST w BiaÅ‚ymstoku RenacieFrankowskiej za możliwość zwiedzenia placówki i okazanÄ… pomoc. Podziekowania Panu Łukaszowi Lipskiemu za niezwykle interesujÄ…ce odkrycie przed nami wiedzy „tajemnej” zwiÄ…zanej z obsÅ‚ugÄ… maszyn stolarskich, nauczycielom i uczniom CKZ przy ZST w BiaÅ‚ymstoku, którzy pomogli wypalać uczniom breloczki oraz skÅ‚adać drewniane bombki oraz dla Pani Agaty Forfy za pomoc i okazane serce. To wÅ‚aÅ›nie Wy doÅ‚ożyliÅ›cie swojÄ… cegieÅ‚kÄ™ do tego, iż my wiemy że Drewno naprawdÄ™ jest z lasu i sÅ‚uży jako cenny surowiec. Uczniowie SOSW uczestniczyli w spotkaniu pod opiekÄ… nauczycielek koordynujÄ…cych projekt: Urszuli Drewniak i Zuzanny Szarkowskiej-Czeczko.