http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1386/mk4_copy.jpgW ramach projektu "Nowe formy terapii w przedszkolu, drogą do większej samodzielności" w dniach 4.12-10.12.2022 r. nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce p. Edyta Kondrat miała przyjemność uczestniczyć w 7 dniowym szkoleniu w Centrum Metody Krakowskiej, które zakończyło się uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do prowadzenia zajęć z dziećmi Metodą Krakowską. Szkolenie prowadzone było przez wielu fantastycznych wykładowców, w tym przez autorkę tej metody prof. Jagodę Cieszyńską.
Metoda ta opiera się na wieloletnich doświadczeniach w pracy z dziećmi z zaburzoną komunikacją językową.

Jest to metoda sylabowa polegająca na wspomaganiu pracy lewej półkuli mózgowej (sekwencyjnej) oraz wykorzystaniu zdolności symultanicznych prawej półkuli. Skierowana jest zarówno do dzieci zdrowych w celu stymulacji ich rozwoju oraz do dzieci chorych w celu korygowania ich różnorodnych zaburzeń funkcjonalnych. W procesie terapii oprócz nauki czytania uwzględnia się też specjalnie opracowane ćwiczenia ogólnorozwojowe w zakresie: analizy i syntezy wzrokowej, stymulacji słuchowej, stymulacji lewej półkuli, myślenia, pamięci, stymulacji funkcji motorycznych.

Galeria 

Edyta Kondrat