http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_106/dsc08902.jpg

„ZajÄ™cia prowadzone wraz z ekomobilem to praktyka, która bawi oraz inspiruje do dalszego poznawania przyrody…, warsztaty z ekomobilem zachÄ™cajÄ… uczestników do pogÅ‚Ä™biania zainteresowaÅ„ w zakresie ochrony natury i Å›rodowiska” – tak na swojej stronie przedstawia swe cele Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Agro –Gruop.
O sposobach przekazywania swych celów i ekologicznej misji informacyjnej mogliÅ›my siÄ™ przekonać 17 kwietnia 2013 roku. W tym dniu w naszej szkole odbyÅ‚y siÄ™ warsztaty ekologiczne w ramach projektu „JEÅ»OWÓZ - program mobilnej edukacji ekologicznej dla uczniów i nauczycieli".

Lupy, mikroskopy, piasek, ziemia, igÅ‚y sosnowe, gaÅ‚Ä…zki, liÅ›cie, a nawet karty pracy, przyjechaÅ‚y do nas autem z wielka podobiznÄ… Jeża. Panie ze Stowarzyszenia wykorzystujÄ…c przeróżne ciekawe i aktywizujÄ…ce techniki i metody nauczania przybliżaÅ‚y nam Å›wiat przyrody, zachÄ™caÅ‚y do szanowania go i ochrony przed degradujÄ…cymi go czynnikami. „"Najbardziej podobaÅ‚o mi siÄ™ obserwowanie pod mikroskopem żywych mieszkaÅ„ców jeziora ",  „ tak uczyć ,to ja siÄ™ mogÄ™ ”-   cytaty te Å›wiadczÄ… o tym jakim ciekawym doÅ›wiadczeniem byÅ‚y dla naszych uczniów owe warsztaty. W warsztatach uczestniczyli wszyscy uczniowie SOSW.

Warsztaty przygotowaÅ‚a p. Barbara Kuprel – Póżniak i p. Katarzyna Szymczuk ze Stowarzyszenia Agro-Group.  Ze strony SOSW  za przedsiÄ™wziÄ™cie odpowiedzialna byÅ‚a p. Zuzanna Szarkowska – Czeczko. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z warsztatów.