http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1388/t2_copy.jpgW ośrodku odbywają się zajęcia uwagi słuchowej, oparte o założenia metody prof. Alfreda Tomatisa. Zajęcia z wykorzystaniem metody uwagi słuchowej według Alfreda Tomatisa mogą być przeprowadzane w formie indywidualnych sesji terapeutycznych lub grupowych zajęć. Celem tych zajęć jest poprawa funkcjonowania uwagi słuchowej i poprawa ogólnej koncentracji uwagi. 

Metoda ta opiera się na założeniu, że istnieje związek między sprawnością słuchową a funkcjonowaniem mózgu. Z tego względu zajęcia te mogą być szczególnie pomocne dla osób z trudnościami z koncentracją, nadpobudliwością, autyzmem, trudnościami w nauce czy też zaburzeniami mowy i języka. Przy pomocy odpowiednio filtrowanych dźwięków muzyki Mozarta i chorałów gregoriańskich stymulowane są ośrodki w korze mózgowej. Dzięki temu zwiększa się wydajność mózgu oraz polepsza percepcja bodźców zewnętrznych, co umożliwia wyższy poziom funkcjonowania w sferze motorycznej, językowej, komunikacyjnej i społecznej. Terapia jest odpowiednia dla odbiorców w różnym wieku i różnymi problemami. Zaletą terapii jest to, że podczas słuchania uczniowie mogą wykonywać inne interesujące czynności jak np. rysowanie, układanie, przez co terapia nie jest nużąca.
Serdecznie dziękujemy Staroście Sokólskiemu Panu Piotrowi Rećko za pomoc w dofinansowaniu zakupu sprzętu do prowadzenia terapii w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.
Marta Kawrygo-Leonowicz