/images/fio.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1392/received_1021673462103863_t2.jpegW ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim grupa wolontariuszy w miesiącach XI-XII 2022r. prowadziła z 7 podopiecznymi Stowarzyszenia zajęcia w Sali Doświadczania Świata w SOSW w Sokółce. Projekt został dofinansowany z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu NOWE FIO na lata 2021-2030 z Priorytetu 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. 

Prowadząc zajęcia w SDŚ z użyciem sprzętów zakupionych do tej sali wolontariuszki miały okazję wykorzystać zdobytą wiedzę podczas szkolenia dotyczącego metody Snoezelen, które odbyło się w dniach 5-6 listopada 2022r. w SOSW w Sokółce. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata są elementem wieloprofilowej, kompleksowej metody usprawniania. Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Seans w SDŚ jest doskonałym środkiem doraźnym na depresje, nerwice, zaburzenia emocjonalne, czy nadpobudliwość. Cele terapeutyczne to: oswojenie z różnymi bodźcami napływającymi z otaczającego świata, likwidowanie zaburzeń sensorycznych, osiąganie stanu relaksacji, motywowanie do samodzielnego podejmowania decyzji w praktycznym działaniu, pobudzanie aktywności, rozwijanie spostrzegawczości.

Zajęcia prowadziło 5 wolontariuszek po 2 godz. każda. Zajęcia były też przeprowadzone w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej. Dzięki tym zajęciom zwiększyła się u podopiecznych aktywność i motywacja do poznawania, chęć do nawiązywania kontaktów, poprawiła się koncentracja uwagi, spostrzegawczość i pamięć sensoryczna, nastąpiła poprawa orientacji w przestrzeni oraz ułożenia ciała, zwiększyło się zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, nastąpiła poprawa w sferach emocjonalnej, społecznej, ruchowej i poznawczej, oraz koncentracji na dostarczanych bodźcach, poprawa sprawności manualnej – chwytania, manipulacji, dotykania, podopieczni osiągnęli stan relaksacji.

Zdjęcia

W ramach projektu zajęcia w Sali Doświadczania Świata metodą Snoezelen będą kontynuowane w następnym roku.

Małgorzata Hołownia- Iwanow

/images/329152239_721211056321167_3336642036337390556_n.jpg