http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu Usługa szkoleniowa w zakresie podnoszenia kompetencji Przedszkola Specjalnego w Sokółce w SOSW w Sokółce w ramach projektu: "Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" współfinansowango ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe Nr 1/2023

Zalącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji szkolenia

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy