http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1394/k6_copy.jpg

VII Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek odbył się 11.01.2023r. Jak co roku, Uczestnicy konkursu zachwycili nas oraz Szanowne Jury, swoim doskonałym przygotowaniem i zaangażowaniem. Z radością witaliśmy kolejnych uczniów na scenie. Wszyscy zostali nagrodzeni dyplomem i nagrodą rzeczową. Trzy pierwsze miejsca otrzymaly także statuetki.
Organizatorzy: A.Ambrożko, B.Mozolewska, I.Gieniusz