http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1398/http_8_copy.jpgW styczniu 2023r. wychowankowie naszego Ośrodka mogli skorzystać z bezpłatnych usług fryzjerskich oferowanych przez uczennice Technikum Fryzjerskiego z Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce. Wszyscy chętni pod opieką  swoich wychowawców oraz pedagoga udali się na pobliskie warsztaty szkolne, gdzie przyszłe fryzjerki mogły zrobić nowe fryzury naszym wychowankom. Z usług skorzystały przedszkolaki oraz uczniowie klas 7-8spu, 3spl, 6-7spl, 1-3BI.

Dziękujemy nauczycielom praktycznej nauki zawodu, pani Elwirze Zabłockiej i pani Marcie Ciuk za zaproszenie naszych dzieci.

 Galeria 

Elżbieta Januszko-Szymaniuk