http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1400/13_copy_copy.jpgW ramach projektu "Nowe formy terapii w przedszkolu, drogą do większej samodzielności" dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w zajęciach z Legoterapii. Zabawa jest niezbędna dla wszechstronnego rozwoju dziecka ponieważ zapewnia harmonijny rozwój umysłowy. Jest to podstawowa aktywność, dzięki której dziecko rozbudza swoją wyobraźnię, inicjatywę, kreatywność oraz samodzielność.Na zajęciach z legoterapii dzieci nabywają doświadczenia w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze swojego rozwoju. Podczas wielokierunkowej aktywności wspierają rozwój wielozmyslowego postrzegania oraz innych procesów poznawczych oraz rozwijają orientację w czasie i przestrzeni. 

Galeria 

Małgorzata Michalczuk