https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1402/2_copy.jpgW ramach projektu „Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności”, wychowankowie Przedszkola Specjalnego w Sokółce uczestniczą w zajęciach z zakresu alternatywnych metod komunikacji z wykorzystaniem systemu symboli Mówik. Mają one na celu wspieranie dzieci, które, ze względu na ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, nie posługują się mową werbalną lub używają jej w bardzo ograniczony zakresie, niewystarczającym do efektywnego komunikowania się z innymi. W trakcie zajęć wykorzystywane są znaki i symbole niewerbalne, które poszerzają zasób słownictwa czynnego i biernego podopiecznych, wpływają na rozwój poznawczy i intelektualny, umożliwiają wyrażanie podstawowych potrzeb i stanów emocjonalnych. Wpływa to w znacznym stopniu na poprawę społecznego funkcjonowania, jest sposobem na zdobywanie wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Wychowankowie zdobywają umiejętność uczestnictwa w procesie komunikacji.

Galeria  

Katarzyna Zalewska