http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu Usługa przeprowadzenia zajęć specjalistycznych z uczestnikami projektu z Przedszkola Specjalnego w Sokółce w SOSW w Sokółce w ramach projektu "Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do wszelkiej samodzielności" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

/images/zapytanie_ofertowe_pdf-1.jpg/images/zapytanie_ofertowe_pdf-2.jpghttps://www.soswsokolka.pl/images/zapytanie_ofertowe_pdf-3.jpghttps://www.soswsokolka.pl/images/zapytanie_ofertowe_pdf-4.jpg

 

Załączniki do zapytania ofertowego dostępne w kancelarii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Os. Zielone 1 A, 16-100 Sokółka, tel. 857112678.