http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu dotyczącym postępowania ofertowego z dn. 3.06.2022 na usługę przeprowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi z Przedszkola Specjalnego w Sokółce w SOSW w Sokółce w ramach projektu "Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do wszelkiej samodzielności" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

https://www.soswsokolka.pl/images/001.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/002.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/003.jpg