http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1411/mm1_copy.jpgW dniu 17.02.2023 r. na szkolnym apelu odbyło się uroczyste podsumowanie i ogłoszenie wyników szkolnego konkursu plastycznego ph. „Najpiękniejsza maska karnawałowa”, zorganizowanego przez p. K. Bubieniec i B. Boguszewską.
Organizatorki konkursu wyróżnionym laureatom ufundowały dyplomy i nagrody rzeczowe.

Celem konkursu było:
- kultywowanie tradycji związanych z okresem karnawału,
- rozwijanie inwencji twórczej, wrażliwości estetycznej, popularyzacja działań plastycznych
- wzbogacanie i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych
- rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych uzdolnień uczniów.
Do udziału w konkursie wpłynęły 34 prace uczniów. Komisja konkursowa w składzie: p. B. Tur, A. Ambrożko i Z. Biernacka dokonała ich oceny biorąc pod uwagę kategorie wiekowe, wartość artystyczną, estetykę wykonania i inwencję twórczą, oraz prawidłowe przedstawienie tematu i przyznała miejsca i wyróżnienia w następujących kategoriach:
W kategorii przedszkole:
I miejsce- Szymon Białochleb, pod kier. S. Szomko
II miejsce- Mateusz Pacuk, pod kier. p. A. Gieniusz,
III miejsce- Patryk Sarosiek, pod kier. A. Gieniusz,
Wyróżnienie- Wiktoria Kulfan, pod kier p. S. Szomko

W kategorii klas PdP:
I miejsce - Gabriela Pawluczyk, pod kier. M. Kulmaczewskiej,
II miejsce - Artur Górski, pod kier. B. Boguszewskiej
III miejsce - Patryk Sewastianowicz, pod kier. M. Kulmaczewskiej
W kategorii klas I- III SPU:
I miejsce - Aleksandra Gasperczyk, pod kier. M. Januszkiewicz,
II miejsce - Adam Lenkiewicz, pod kier. p. M. Januszkiewicz
III miejsce - Agnieszka Pieszko, pod kier. p. M. Januszkiewicz,
Wyróżnienie - Małgorzata Michałowska, pod kier. M. Januszkiewicz
W kategorii klas IV- VIII SPU:
I miejsce - Angelika Przeździecka, pod kier. p. M. Hołownia- Iwanow
II miejsce - Małgorzata Łowczecka, pod kier. p. B. Boguszewskiej
III miejsce - Izabela Kowejsza, pod kier. B. Mozolewskiej
W kategorii I- VIII SPL :
I miejsce - Natalia Kowejsza, pod kier. p. m. Hołownia- Iwanow
II miejsce - Agnieszka Kolendo-pod kier. p. M. Słyż
III miejsce - Agnieszka Urban- pod kier. p. M. Słyż

Nagrodę specjalną za pracę zbiorową pod kier. p. M. Hołownia-Iwanow otrzymały Aleksandra Kostro i Klaudia Burak.

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu oraz ich opiekunom artystycznym i życzymy dalszych sukcesów plastycznych!