http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1411/mm1_copy.jpgRozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego ph. „Najpiękniejsza Maska Karnawałowa”
W dniu 17.02.2023 r. na szkolnym apelu odbyło się uroczyste podsumowanie i ogłoszenie wyników szkolnego konkursu plastycznego ph. „Najpiękniejsza maska karnawałowa”, zorganizowanego przez p. K. Bubieniec i B. Boguszewską.
Organizatorki konkursu wyróżnionym laureatom ufundowały dyplomy i nagrody rzeczowe.
Celem konkursu było: kultywowanie tradycji związanych z okresem karnawału,
-rozwijanie inwencji twórczej, wrażliwości estetycznej, popularyzacja działań plastycznych
-wzbogacanie i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych
-rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych uzdolnień uczniów.
Do udziału w konkursie wpłynęły 34 prace uczniów. Komisja konkursowa w składzie: p. B. Tur, A. Ambrożko i Z. Biernacka dokonała ich oceny biorąc pod uwagę kategorie wiekowe, wartość artystyczną, estetykę wykonania i inwencję twórczą, oraz prawidłowe przedstawienie tematu i przyznała miejsca i wyróżnienia w następujących kategoriach:
W kategorii przedszkole:
I miejsce- Szymon Białochleb, pod kier. S. Szomko
II miejsce- Mateusz Pacuk, pod kier. p. A. Gieniusz,
III miejsce- Patryk Sarosiek, pod kier. A. Gieniusz,
Wyróżnienie- Wiktoria Kulfan, pod kier p. S. Szomko,
W kategorii klas PdP:
I miejsce- Gabriela Pawluczyk, pod kier. M. Kulmaczewskiej,
II miejsce- Artur Górski, pod kier. B. Boguszewskiej
III miejsce- Patryk Sewastianowicz, pod kier. M. Kulmaczewskiej
W kategorii klas I- III SPU:
I miejsce –Aleksandra Gasperczyk, pod kier. M. Januszkiewicz,
II miejsce –Adam Lenkiewicz, pod kier. p. M. Januszkiewicz
III miejsce- Agnieszka Pieszko, pod kier. p. M. Januszkiewicz,
Wyróżnienie- Małgorzata Michałowska, pod kier. M. Januszkiewicz
W kategorii klas IV- VIII SPU:
I miejsce- Angelika Przeździecka, pod kier. p. M. Hołownia- Iwanow
II miejsce -Małgorzata Łowczecka, pod kier. p. B. Boguszewskiej
III miejsce – Izabela Kowejsza, pod kier. B. Mozolewskiej
W kategorii I- VIII SPL :
I miejsce- Natalia Kowejsza, pod kier. p. m. Hołownia- Iwanow
II miejsce- Agnieszka Kolendo-pod kier. p. M. Słyż
III miejsce- Agnieszka Urban- pod kier. p. M. Słyż
Nagrodę specjalną za pracę zbiorową pod kier. p. M. Hołownia- Iwanow otrzymały Aleksandra Kostro i Klaudia Burak
Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu oraz ich opiekunom artystycznym i życzymy dalszych sukcesów plastycznych!