http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#BohaterON - dyplomy i podziękowania

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1409/bon3_copy.jpgW tym roku szkolnym po raz kolejny na terenie naszej szkoły przeprowadzona została akcja „BohaterON – włącz historię!”. W ramach podziękowań za wzięcie udziału w akcji otrzymaliśmy od organizatorów dyplomy oraz podziękowania.Przedsięwzięcie, w którym uczestniczyliśmy, ukazuje współczesny patriotyzm, dbałość młodego pokolenia o pamięć o przeszłości, a jednocześnie wzmacnia poczucie tożsamości narodowej oraz buduje wrażliwość społeczną.
Katarzyna Zalewska