http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#BohaterON - dyplomy i podziękowania

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1409/bon3_copy.jpgW tym roku szkolnym po raz kolejny na terenie naszej szkoÅ‚y przeprowadzona zostaÅ‚a akcja „BohaterON – wÅ‚Ä…cz historiÄ™!”. W ramach podziÄ™kowaÅ„ za wziÄ™cie udziaÅ‚u w akcji otrzymaliÅ›my od organizatorów dyplomy oraz podziÄ™kowania.PrzedsiÄ™wziÄ™cie, w którym uczestniczyliÅ›my, ukazuje wspóÅ‚czesny patriotyzm, dbaÅ‚ość mÅ‚odego pokolenia o pamięć o przeszÅ‚oÅ›ci, a jednoczeÅ›nie wzmacnia poczucie tożsamoÅ›ci narodowej oraz buduje wrażliwość spoÅ‚ecznÄ….
Katarzyna Zalewska