http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przedszkolaki z SOSW w ramach projektu "Nowe formy terapii w przedszkolu, drogÄ… do wiÄ™kszej samodzielnoÅ›ci" uczestniczÄ… w zajÄ™ciach z Sensoplastyki®. To zajÄ™cia plastyczne z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju kolorów, faktur, konsystencji, zapachów, a nawet smaków. Podczas tej fantastycznej zabawy stymulowane sÄ… równoczeÅ›nie wszystkie zmysÅ‚y. Jest to niezwykle ważne dla rozwijajÄ…cego siÄ™ w pierwszych latach życia mózgu. Sensoplastyka® pomaga dzieciom rozwijać nieskrÄ™powanÄ… aktywność na wszelkich pÅ‚aszczyznach.
ZajÄ™cia majÄ… na celu rozwój osobowoÅ›ci dzieci, usprawnienie ruchowe, usprawnienie manualne, rozwijanie Å›wiadomoÅ›ci wÅ‚asnego ciaÅ‚a, uspoÅ‚ecznianie, rozwój samodzielnoÅ›ci i zwiÄ™kszenie wiary we wÅ‚asne możliwoÅ›ci, rozwój mowy, rozwój Å›wiadomoÅ›ci przestrzeni i dziaÅ‚ania w niej oraz nauka dzielenia tej przestrzeni z innymi. ProwadzÄ…c zajęć tÄ… metodÄ… używa siÄ™ wyÅ‚Ä…cznie bezpiecznych produktów spożywczych, miÄ™dzy innymi: mÄ…ki pszennej i ziemniaczanej, makaronów, ryżu, różnego rodzaju kasz, mleka, oleju, aromatów do ciast, różnych przypraw, kakao, barwników spożywczych, owoców, warzyw itp. Taka wielozmysÅ‚owa stymulacja intensywnie wspomaga tworzenie powiÄ…zaÅ„ miÄ™dzy neuronami w mózgu, a im jest ich wiÄ™cej tym „Å‚atwiej” nam siÄ™ myÅ›li, tym sprawniej przebiegajÄ… wszelkie procesy analizy i syntezy w umyÅ›le dziecka.
Nasze maluchy coraz Å›mielej biorÄ… udziaÅ‚ w tego typu „brudnych zabawach”. Z każdymi kolejnymi zajÄ™ciami widać jak rozwija siÄ™ ich kreatywność i samodzielność w dziaÅ‚aniu. Nie majÄ… już obaw przed dotkniÄ™ciem mokrych i lepkich mas, z chÄ™ciÄ… wykorzystujÄ… w zabawie sitka, lejki, foremki, Å‚opatki i różnego rodzaju zabawki. Samodzielnie odkrywajÄ… radość z przesypywania, mieszania i Å‚Ä…czenia ze sobÄ… różnych produktów spożywczych. Znakomicie bawiÅ‚y siÄ™ na kilku ostatnich zajÄ™ciach z Sensoplastyki®, podczas których przeniosÅ‚y siÄ™ do „zimowej krainy”, byÅ‚y na „makaronowej farmie” oraz bawiÅ‚y siÄ™ na „waflowym placu budowy
Galeria
Edyta Kondrat