http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_108/dsc08936.jpg

Po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni na Spotkanie Osób Niepełnosprawnych, zorganizowane przez Związek Emerytów i Rencistów. Dnia 17 kwietnia 2013r. młodzież z klas II-III GU, I PdP i I,III PdP  pod opieką  nauczyciel: Lucyny Taudul, Beaty Mozolewskiej i Małgorzaty Zarachowicz  udała się do do Kawiarni Lira.

Tam powitał zebranych uczestników p. Henryk Cudnik. Wysłuchaliśmy też wystąpienia p. Angeliny Aluszczyk pracownika PCPR-u.  Klejnym punktem spotkania były występy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy. Nasi uczniowie Michał Gonczaruk i Krzysztof Możejko wykonali mini recital, za który otrzymali gromkie brawa.

Spotkanie było okazją do wspólnej zabawy z kolegami i koleżankami, którzy już ukończyli szkołę. Słodki poczęstunek oraz dyskoteka umiliły nam pobyt. Fotorelacja