http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1412/dmb4_copy.jpg18 lutego 2023 roku drużyna SOSW w Sokółce Nieprzetartego Szlaku „Iskierki” pod opieką druhny Moniki Mróz i druhny Marty Kulmaczewskiej uczestniczyła w hufcowych obchodach Dnia Myśli Braterskiej w Dąbrowie Białostockiej. Spotkaliśmy się z zuchami i harcerzami z innych gromad i drużyn, wykonywaliśmy różne zadania, na przykład malowanie techniką drippingu, założyciela scautingu Roberta Baden-Powella. Przygotowaliśmy również kartkę okolicznościową dla wylosowanej drużyny. Bawiliśmy się w różne gry, braliśmy udział we mszy świętej w intencji wszystkich zebranych. Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia a na zakończenie uroczystości zawiązaliśmy braterski krąg. Galeria 

pwd. Monika Mróz