http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

POMOC PO POŻARZE DOMU
"Twój dom może zastąpić Ci cały Świat, lecz cały Świat nigdy nie zastąpi Ci domu"...
Uczuć, które towarzyszą człowiekowi w sytuacji, kiedy pali się jego rodzinny dom, nie da się opisać słowami.
W wyniku pożaru rodzina z Kopciówki będąca i tak w trudnej sytuacji materialnej, wychowująca niepełnosprawnego syna- straciła dach nad głową.
Kochani znajomi, nieznajomi, bardzo prosimy o pomoc. Potrzebne jest dosłownie wszystko, aby rodzina mogła normalnie żyć, poczynając od pościeli, środków higienicznych czy materialnych. Jeśli chcesz i potrafisz pomóc prosimy o kontakt:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Os. Zielone 1A
16-100 Sokółka
tel. 85 711 26 78