http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

POMOC PO POŻARZE DOMU
"Twój dom może zastÄ…pić Ci caÅ‚y Åšwiat, lecz caÅ‚y Åšwiat nigdy nie zastÄ…pi Ci domu"...
Uczuć, które towarzyszÄ… czÅ‚owiekowi w sytuacji, kiedy pali siÄ™ jego rodzinny dom, nie da siÄ™ opisać sÅ‚owami.
W wyniku pożaru rodzina z Kopciówki bÄ™dÄ…ca i tak w trudnej sytuacji materialnej, wychowujÄ…ca niepeÅ‚nosprawnego syna- straciÅ‚a dach nad gÅ‚owÄ….
Kochani znajomi, nieznajomi, bardzo prosimy o pomoc. Potrzebne jest dosÅ‚ownie wszystko, aby rodzina mogÅ‚a normalnie żyć, poczynajÄ…c od poÅ›cieli, Å›rodków higienicznych czy materialnych. JeÅ›li chcesz i potrafisz pomóc prosimy o kontakt:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Os. Zielone 1A
16-100 SokóÅ‚ka
tel. 85 711 26 78