http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z realizacją przez Powiat Sokólski projektu „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z dniem 20 marca 2023 ogłaszamy nabór kandydatów na staże/praktyki w ramach projektu.

Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest złożenie przez kandydatów dokumentów w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce do dnia 14 kwietnia do godz. 15.00

Ogłoszenie o naborze kandydatów

Regulamin 

Umowa o zorganizowanie stażu/praktyki - zal nr 5 do Regulaminu

Zaświadczenie o odbyciu stażu/praktyki - zał. nr 6 do Regulaminu 

Oświadczenie uczestnika projektu o rezygnacji z udziału w projekcie - zał. nr 7 do Regulaminu

Dokumenty dla kandydatów, jakie należy złożyc w sekretariacie szkoły:

Kwestionariusz osobowy - zał. nr 1 do Regulaminu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - zal. nr 2 do Regulaminu

Oświadczenie uczestnika - zał. nr 3 do Regulaminu