http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/tiik1b9hnpnkk80z1.jpgSzanowni PaÅ„stwo Powiat Sokólski powierzyÅ‚ Stowarzyszeniu Sursum Corda ("w górÄ™ serca") realizacjÄ™ projektu w obszarze nieodpÅ‚atnej pomocy prawnej, nieodpÅ‚atnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpÅ‚atnej mediacji oraz edukacji prawnej.
Celem jest zapewnienie powszechnego dostÄ™pu do darmowej pomocy, Å›wiadczonej w wyznaczonych punktach przez prawników, doradców obywatelskich i mediatorów, wsparcie mieszkaÅ„ców (w tym mÅ‚odzieży) w radzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, a także podniesienie Å›wiadomoÅ›ci prawnej i obywatelskiej poprzez różnorodne dziaÅ‚ania edukacyjne.
W ramach dziaÅ‚aÅ„ edukacyjnych przekazaÅ‚ nieodpÅ‚atnie kwartalnik - e-gazetkÄ™ prawnÄ…, pt.: „ZAKUPY I SPRZEDAÅ» W INTERNECIE” (z opcjÄ… wydruku). Mamy nadziejÄ™, że bÄ™dzie ciekawÄ… lekturÄ…. W kolejnym kwartale – kolejna dawka zagadnieÅ„ prawnych.
SzczegóÅ‚owe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpÅ‚atnej pomocy prawnej oraz nieodpÅ‚atnego poradnictwa obywatelskiego znajdujÄ… siÄ™ na dedykowanej dla Powiatu stronie internetowej.