http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mieliśmy bardzo sympatycznych gości 🤗 Odwiedzili nas 🎩 dżentelmeni z SOSW pod pieką p. Agnieszki Ambrożko i p. Iwony Gieniusz, a że zbiegło się to z 💐 DNIEM KOBIET - panowie za naszym pośrednictwem przesyłają moc ♡SERDECZNOŚCI♡ wszystkim Dziewczynom, Kobietom, Babeczkom