http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1416/s3_copy.jpgW piÄ…tek 3.03.2023 r. Poczet Sztandarowy naszej SzkoÅ‚y braÅ‚ udziaÅ‚ w uroczystym przekazaniu do użytku Å‚Ä…cznika miÄ™dzy ZespoÅ‚em SzkóÅ‚ w SokóÅ‚ce a ZespoÅ‚em SzkóÅ‚ Rolniczych im. Henryka DobrzaÅ„skiego-Hubala w SokóÅ‚ce. DziÄ™ki staraniom Powiatu Sokólskiego zbudowano Å‚Ä…cznik miÄ™dzy sokólskimi placówkami, co da trzem podmiotom, w tym również Specjalnemu OÅ›rodkowi Szkolno-Wychowawczemu w SokóÅ‚ce, szerszÄ… możliwość wspóÅ‚pracy. DziÄ™kujemy Natalii, Mateuszowi oraz Arturowi za godne reprezentowanie naszej Placówki podczas tej uroczystoÅ›ci. Galeria