http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

logo_18_mm_bil.png

Już niedługo zawieramy nowe znajomości. I to jakie! Czeka na nas cały tydzień aktywnych działań w ramach wymiany młodzieży polsko-litewskiej. Uczniowie SOSW w Sokółce będą uczestnikami tej wymiany. W ramach projektu „Śladami przeszłości” będziemy poznawać wątki historyczne Podlasia z naszymi kolegami z Šalčininkų Specialioji Mokykla z Solecznik. Narodowa Instytucja Zarządzająca Polsko-Litewskim Funduszem Wymiany Młodzieży oceniła nasz wniosek na 119 punktów na 145 możliwych. Przyznała nam 4 520,75 EUR / 21 125,46 PLN dofinansowania. Autorkami oraz koordynatorkami projektu są panie: Urszula Drewniak i Zuzanna Szarkowska- Czeczko.