https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1423/p6010004_t2.jpgW okresie od kwietnia 2022 r. do końca marca 2023 r. w SOSW w Sokółce odbywają się nieodpłatne zajęcia teatralne. Zajęcia realizowane są w ramach projektu pod nazwą „Jestem aktywny kreatywny” organizowanego przez Podlaską Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Rozwój”, projekt jest finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zajęcia teatralne odbywają się 1 raz w tygodniu, w wymiarze 4 godzin.

Tematyka realizowanych zajęć obejmuje różnorodne zabawy i ćwiczenia teatralne sprzyjające integracji i aktywizacji uczestników, zabawy i gry rozwijające i doskonalące wrażliwość słuchową, zabawy oddechowe, logopedyczne, zabawy własnym ciałem, mimiką, gestem, ruchem, głosem, ćwiczenia kształcące poprawną wymowę, ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, twórczą aktywność obejmującą działalność plastyczną, swobodne improwizacje muzyczno-ruchowe, ćwiczenia doskonalące głośne i wyraźne mówienie, zabawy pantomimiczne, zagadki mimiczno- ruchowe, zapoznanie uczestników ze specyfiką i warsztatem pracy aktora.

Zajęcia teatralne prowadzone w ramach projektu ph. „Jestem aktywny i kreatywny” pozwalają rozwijać zainteresowanie sztuką teatralną u dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia te pełnią kompensacyjną i terapeutyczną rolę w stosunku do uczestniczących dzieci mających trudności z wykazaniem się w innych dziedzinach, z trudnościami w nauce, nieśmiałych, mało aktywnych, z wadami wymowy, niezdyscyplinowanych, a nawet nadpobudliwych psychoruchowo. Teatralne ćwiczenia praktyczne stymulują aktywność uczestników, wzmacniają ich poczucie własnej wartości, przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka, rozwijają mowę, bogacą zasób słownictwa, kształtują kompetencje aktywnego udziału w kulturze jako odbiorcy i twórcy.

Dzięki nim dzieci gromadzą doświadczenia poznawcze i twórcze, samodzielnie potrafią wykonać prostą scenografię do przedstawienia czy rekwizyt lub przebranie do odegrania danej roli, zyskują wiarę we własne siły i możliwości, przełamują lęk i nieśmiałość na tyle, że w przyszłości być może będą mogli oni zaprezentować swoje umiejętności artystyczne  na wielu imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

Zdjęcia

Beata Boguszewska, Małgorzata Holownia – Iwanow