http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_112/dsc_1305.jpg

W dniu 25 kwietnia 2013 roku wychowankowie naszego oÅ›rodka w skÅ‚adzie: Patrycja Jarmoszko, Kamila Sawicka, Sandra Radziszewska, Magda Picewicz, Adam Wiszniewski i Krzysztof Drapczuk wziÄ™li udziaÅ‚ po raz trzeci w III Podlaskiej Spartakiadzie Dzieci i MÅ‚odzieży NiepeÅ‚nosprawnej, w której uczestniczyli również niepeÅ‚nosprawni podopieczni jedenastu placówek oÅ›wiatowych z województwa podlaskiego i mazowieckiego.

Tradycyjnie już zawody sportowe rozpoczÄ…Å‚ Marsz GodnoÅ›ci Osób NiepeÅ‚nosprawnych prowadzony ulicami Siemiatycz. Barwnym korowodem przeszli wszyscy uczestnicy pochodu pozdrawiajÄ…c mijanych ludzi oraz kierowców. Spotykali siÄ™ z wielkÄ… życzliwoÅ›ciÄ…, uÅ›miechem i serdecznoÅ›ciÄ….

Po zÅ‚ożeniu przyrzeczenia o przestrzeganiu zasad fair play przystÄ…piono do zawodów. WÅ›ród olimpijskich konkurencji można wymienić:  poruszanie siÄ™ na czworaka, turlanie piÅ‚ki, spacer pod pÅ‚otkami, bieg z woreczkiem na gÅ‚owie czy rzut ziemniakiem do celu. ByÅ‚ też tor przeszkód, dmuchana zjeżdżalnia i trampolina. Z myÅ›lÄ… o dzieciach na wózkach przygotowano zabawy integracyjne.

MiÅ‚ym akcentem imprezy sportowej byÅ‚ wystÄ™p zespoÅ‚u Cheearledars „Bravo Dance” oraz Akademii Sztuk Walki i Fitness „Andy”.

Spartakiada zostaÅ‚a zorganizowana przez ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ Specjalnych w Siemiatyczach, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem OddziaÅ‚ Terenowy w Siemiatyczach i DrużynÄ™ HarcerskÄ… Nieprzetartego Szlaku „Siedmiomilowe Buty”. O uczestników olimpiady troszczyli siÄ™ wolontariusze Szkolnego KoÅ‚a Caritas z Gimnazjum im. Jana PawÅ‚a II. Na trybunach kibicowaÅ‚y przedszkolaki.

Zawodnicy zdobyli złote medale i pamiątkowe statuetki. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie, wspaniałą zabawę i gościnność.

OpiekÄ™ nad reprezentacjÄ… naszej placówki sprawowaÅ‚y panie: Elżbieta Margielewicz i Zuzanna Szarkowska-Czeczko.

http://www.soswsokolka.pl/images/dyplom_spartakiada.jpg