https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1424/zaswiadczenie_dbi_20233426_2023_t2.jpghttps://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1424/9_t2.jpgWraz z końcem marca zakończyła się realizowana w ośrodku akcja „Dzień Bezpiecznego Internetu”, która miała na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpiecznego korzystania z sieci. Działania rozpoczęliśmy na początku lutego i objęliśmy nimi uczniów wszystkich klas. Realizowane treści były dostosowane do wieku i możliwości dzieci i młodzieży. Organizatorki przeprowadziły zajęcia we wszystkich klasach szkoły podstawowej, szkoły przysposabiającej do pracy oraz szkoły branżowej 1 stopnia. Wykorzysztano materiały edukacyjne, programy multimedialne, zadania online, kolorowanki oraz prezentacje ze strony saferinternet.pl oraz OSE it-szkoła. Braliśmy też udział w lekcjach online prowadzonych przez specjalistów z Działu Profilaktyki Cyberzagrożeń NASK.

Psycholog szkolny pani Oliwia Burdyńska-Bilmin przeprowadziła zajęcia profilaktyczne nt. „Współczesne formy uzależnień”, a pedagog szkolny p. Elżbieta Januszko-Szymaniuk zorganizowała prelekcję dla rodziców nt. „Cyberzagrożenia - zachowania ryzykowne w sieci. Odpowiedzialność prawna”, którą poprowadziła funkcjonariuszka Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, starszy sierżant Paulina Olechno. Podkreśliła ona, że na rodzicach spoczywa obowiązek kontroli aktywności w Internecie, a także reagowania na niepokojące sytuacje. Rodzice zostali również poinformowani, gdzie szukać pomocy, gdy dzieci stają się ofiarami cyberprzestępstwa.

Wszystkie klasy wraz z wychowawcami i nauczycielami przygotowały mądre, wartościowe plakaty dotyczące omawianej tematyki bezpieczeństwa. Prace wyeksponowaliśmy na holu szkoły, aby przypominały wszystkim o zasadach postępowania w sieci.

W akcji DBI braliśmy udział już po raz 15. Wszystkim zaangażowanym w działania dziękujemy.

Zdjęcia

Organizatorzy: Julita Nelke, Ewa Wińska


Tematyka realizowana na zajęciach z uczniami:

Kursy:

- Internetowa szkoła Słonia Spacjusza

- Przygody Profesora i N@tki, czyli jak mądrze korzystac z Internetu.

Projekty:

- „Mój przyjaciel Necio”

- „Owce w sieci”

- „Sieciaki”

Lekcje:

- „Netykieta i mój wizerunek w Internecie”

- „Zjawisko FOMO – czy jestem uzależniony?”

- „Dbam o swoją prywatność online”

- „Co dziecko robi na YouTube”

- „Bezpieczne strony internetowe dla dzieci i młodzieży”

- „Jak unikać patotreści”

Lekcje online:

- „Kto czyha na naszą prywatność w grach i Internecie”

- „Dbam o swoją prywatność online”