http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu meblowego do przedszkola specjalnego w SOSW w ramach zadania publicznego pn. "Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe Nr 2/2023

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 2/2023 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 2/2023 - Umowa na dostawę