http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Alleluja dziÅ› Å›piewajmy, Bogu cześć i chwaÅ‚Ä™ dajmy.
Bo zmartwychwstaÅ‚ nasz Zbawiciel tego Å›wiata Odkupiciel.”
https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1448/sp2_copy.jpg05.04.2023 r. w naszym OÅ›rodku tradycyjnie jak co roku, odbyÅ‚o siÄ™ Spotkanie Wielkanocne, przygotowane przez wychowawców internatu pod przewodnictwem p. kierownik B. Tur, na którym zebraÅ‚a siÄ™ caÅ‚a spoÅ‚eczność OÅ›rodka. Celem spotkania byÅ‚o wspólne Å›wiÄ™towanie oraz kultywowanie polskich tradycji zwiÄ…zanych z obchodami najstarszego i najważniejszego ze wszystkich Å›wiÄ…t chrzeÅ›cijaÅ„skich – ÅšwiÄ™ta Wielkiej Nocy. W kalendarzu jest wiele dni wesoÅ‚ych i Å›wiÄ…tecznych, ale sÄ… też takie, które najpierw zmuszajÄ… nas do refleksji, powagi, szczególnej zadumy, dopiero później niosÄ… radość i nadziejÄ™. Takim Å›wiÄ™tem jest ÅšwiÄ™to Paschy, czyli Wielkiej Nocy. Jest to najstarsze i najważniejsze Å›wiÄ™to chrzeÅ›cijaÅ„skie, gdyby bowiem Chrystus nie zmartwychwstaÅ‚, nie obchodzilibyÅ›my żadnych innych Å›wiÄ…t, którymi cieszymy siÄ™ w ciÄ…gu caÅ‚ego roku.
Spotkanie rozpoczęło siÄ™ od obejrzenia „Misterium Paschalnego” w wykonaniu naszych wychowanków, którzy przedstawili zebranym fakty z ostatnich godzin z życia Chrystusa i jego Zmartwychwstanie, które wprawiÅ‚o wszystkich w stan refleksji i zadumy.
Wreszcie przyszÅ‚a kolej na Å›wiÄ…teczne życzenia dla wszystkich oraz wspólne Å›niadanie przy stole zastawionym wielkanocnymi przysmakami oraz symboliczne dzielenie siÄ™ jajkiem.
Nie zabrakÅ‚o również miÅ‚ej rozrywki dla wszystkich uczestników w formie wielkanocnych konkursów i zabaw, w których wszyscy chÄ™tni i odważni mogli spróbować swych siÅ‚ i popisać siÄ™ zrÄ™cznoÅ›ciÄ… np. w szukaniu i zbieraniu zagubionych jajek, ozdabianiu palm wielkanocnych, zbijaniu jajek czy obieraniu jajka na czas. Dla miÅ‚oÅ›ników rozrywek umysÅ‚owych byÅ‚y zagadki i quiz o tematyce wielkanocnej. Wszyscy uczestnicy zostali hojnie nagrodzeni sÅ‚odkÄ… niespodziankÄ….
Na zakoÅ„czenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali od Wielkanocnego ZajÄ…czka Å›wiÄ…teczne sÅ‚odycze i wielkanocne babeczki. Wspólne Å›wiÄ™towanie dobiegÅ‚o koÅ„ca, kolejna Wielkanoc za rok!
Niech radość Zmartwychwstania zawsze w nas trwa,
niech Å›wiÄ™ty pokój nigdy nas nie opuszcza,
niech miłość gości w naszych sercach,
abyśmy przyjmowali ją z radością i dzielili się nią z innymi.
Wesołych Świąt!
Beata Boguszewska
Katarzyna Bubieniec

Galeria