http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1444/m6_copy.jpgNauczycielki z SOSW: Sylwia Szomko, Katarzyna Dylewska, Monika Grusznis i Edyta Kondrat brały udział w szkoleniu z obsługi i wykorzystania Musiconu. To niezwykłe urządzenie, wymyślone, zaprojektowane i stworzone przez Polaków, daje możliwość polisensorycznego doświadczania i eksperymentowania. Musicon pozwala dziecku na eksplorowanie świata rytmów, regularności, odkrycie procesu kodowania i nauczy je tworzenia całości z mniejszych elementów. Musicon działa podobnie jak katarynka, z tą różnicą, że dziecko tutaj jest kompozytorem.
To nowoczesne urządzenie muzyczne, w którego posiadaniu jest nasza placówka, sprawia że zajęcia są ciekawsze i urozmaicone.
Musicon to muzyczny wynalazek, który zapewnia nie tylko rozwój muzyczny dzieci, ale stymuluje progres psychofizyczny na wielu jego płaszczyznach - usprawnia motorykę, koordynację, koncentrację, percepcję słuchową i dźwiękową. Ten polski wynalazek właściwie odpowiada na zapotrzebowania i wyznacza nowe trendy w dziedzinie edukacji oraz terapii osób z niepełnosprawnościami.