http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1442/tanvo8_copy.jpgBajki opowiedziane taÅ„cem, taÅ„ce tworzÄ…ce bajkÄ™. 30 marca nasze przedszkolaki pod opiekÄ… paÅ„ Sylwii Szomko i Moniki Grusznis, oraz uczniowie dwóch klas PDP pod opiekÄ… paÅ„ Doroty KozaczyÅ„skiej, Magdaleny Slyż, Marty Kawrygo-Leonowicz uczestniczyli w niezwykÅ‚ym spektaklu „Dżungla przyjaźni” zorganizowanym przez Podlaski Instytut Kultury w BiaÅ‚ymstoku. Na chwilÄ™ przenieÅ›liÅ›my siÄ™ w samo serce amazoÅ„skiej dżungli, aby poznać moc przyjaźni. Widowisko poprzez wspaniaÅ‚Ä… muzykÄ™, wspólne taÅ„ce angażowaÅ‚o wszystkich uczestników do wspólnych aktywnoÅ›ci. OtrzymaliÅ›my również scenariusz z propozycjami ćwiczeÅ„ i zabaw do pracy z grupÄ… oraz kolorowanki.

Galeria