http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1445/ko1_copy.jpgZa nami ogłoszenie wyników Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt: "Wiosna w lesie", organizowanego przez Nadleśnictwo Bielskie wspólnie z Bielskim Domem Kultury.
W konkursie na etapie Wojewódzkim wyróżniona została Zuzanna Kolendo, praca pod opieka artystyczną p. E. Kondrat.
Na etapie szkolnym zorganizowanym przez Sylwię Szomko oraz Monikę Grusznis w konkursie wzięło udział 6 uczniów, nagrodzeni to:
I miejsce Michał Szczukiewicz, praca pod opieka p. M Grusznis,
II miejsce Aleksandra Gasperczyk, paca pod opieka p. M. Januszkiewicz,
III Wiktoria Kulfan, praca pod opieką p. S. Szomko,
Wyróżnieni:
-Szymon Biaochleb, praca pod opieka p. M Grusznis,
- Patryk Sarosiek, praca pod opieką p. A. Gieniusz ,
- Zuzanna Kolendo, praca pod opieką p. E. Kondrat.
Celem konkursu było kształtowanie wrażliwości i szacunku dla ojczystej przyrody, kreowanie postaw ekologicznych, promocja zasobów przyrody i właściwych zachowań w lesie, a także propagowanie wśród dzieci i młodziezy różnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi własnej.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów plastycznych.