http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/czerwony_kapturek.jpgDnia 28 marca uczniowie klasy III SPU i VII-VIIIA SPU pod opiekÄ… p. J. Nelke w ramach projektu Teatr TVP obejrzeli spektakl on-line pt.: „Czerwony Kapturek” z Teatru Lalki i Aktora
w Łomży. "Czerwony kapturek" to niezwykle kolorowy, wesoÅ‚y, roztaÅ„czony i rozÅ›piewany spektakl dla dzieci, w którym również doroÅ›li znajdÄ… coÅ› dla siebie. Podczas przedstawienia lalki byÅ‚y tworzone w trakcie gry aktorów z różnych elementów codziennego użytku. Spektakl opowiadaÅ‚ o samotnoÅ›ci dziecka, jego marzeniach i nadziei prostymi emocjami oraz nieskomplikowanymi Å›rodkami teatralnymi.
E.Januszko-Szymaniuk, M.Januszkiewicz