http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1447/168_copy.jpgW ramach zajęć z doradztwa zawodowego w dniu 9 marca 2023r. uczniowie klasy 1-3BI wzięli udział w wycieczce do zaprzyjaźnionej szkoły branżowej w Białymstoku. Wyjazd zorganizowany był w Dniu Otwartym w Zespole Szkół Nr 16, aby nasi wychowankowie poznali nowe kierunki kształcenia branżowego (kucharz, pracownik pomocniczy gastronomii, ogrodnik, fryzjer, murarz-tynkarz, pracownik pomocniczy stolarza, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, cukiernik, pracownik pomocniczy mechanika).
Wszyscy zainteresowani byli pracownią, w której odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie kucharz oraz pracownik pomocniczy gastronomii. Szczególnie uczniowie klasy 3 oglądali wyposażenie kuchni i słuchali informacji nauczyciela gastronomii. U dziewcząt wiele emocji wzbudziły pracownie fryzjerska oraz pracownika pomocniczego obsługi hotelowej. Padło wiele pytań dotyczących autentycznego wyposażenia pokoju i łazienki hotelowej. Chłopców zainteresowała pracownia stolarska oraz infrastruktura szkoły, w tym boiska, siłownie, sale do ćwiczeń, pływalnia. Wszyscy chętnie obejrzeli stołówkę oraz pokoje w internacie.
Do Ośrodka wróciliśmy pełni wrażeń i bogatsi w wiedzę o dalszych możliwościach kształcenia.
Elzbieta Januszko-Szymaniuk