https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1449/1e_copy.jpgW ramach projektu „EVOLVER” oprócz zajęć rewalidacyjnych w ośrodku, uczniowie dodatkowo mogli uczestniczyć w różnych formach terapii. Przykład -zajęcia logopedyczne, które są wręcz niezbędne w przypadku naszych wychowanków. W pracy z dziećmi ogromne znaczenie ma zainteresowanie i zmotywowanie uczniów do wykonywania często żmudnych ćwiczeń. Dlatego też podczas pracy terapeuci wykorzystywali różnorodne metody, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał uczniów.
Główne cele zajęć logopedycznych:
• Rozwijanie wrażliwości słuchowej na dźwięki z otoczenia i mowy
• Usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
• Rozwijanie sprawności oddechowej
• Korygowanie wad i zaburzeń artykulacji
• Rozwijanie umiejętności językowych
• Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy
• Kształtowanie starannej wymowy
• Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych.
Przykład wybranych rodzajów ćwiczeń wpisujących się w plan zajęć tematycznych:
• ćwiczenia aparatu artykulacyjnego (np. z wykorzystaniem różnorodnych pomocy),
• ćwiczenie oddechowe,
• ćwiczenia w wywoływaniu poprawnej artykulacji zaburzonej głoski w izolacji i utrwalaniu jej w logotomach, wyrazach ( nagłos, śródgłos, wygłos), związkach wyrazowych, zdaniach i mowie potocznej,
• ćwiczenie poszerzania zasobu słownictwa, kojarzenia i definiowania (np. zagadki słuchowe, obrazkowe,
• ćwiczenie słuchania ze zrozumieniem i pamięci słuchowej (bajki logopedyczne, wierszyki),
• ćwiczenie słuchu mownego, analizy głoskowej wyrazu,
• ćwiczenie narracji (np. omówienie ilustracji),
• ćwiczenie dialogu (do zabawy wykorzystywano pacynki na dłonie, maskotki lub przygotowane obrazki postaci);
• ćwiczenie analizy sylabowej wyrazu, ćwiczenie wymowy głoski w wyrazie (np. dziecko nazywa przedmioty przedstawione na ilustracjach, których nazwy zawierają utrwalaną w mowie głoskę; dziecko dzieli słowa na sylaby i rysuje obok ilustracji tyle głów żaby, ile sylab występuje w wyrazie).
Rodzaj proponowanych ćwiczeń był dostosowany do rzeczywistych potrzeb dzieci.
Marta Kawrygo-Leonowicz
Elżbieta Szomko