http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1473/plas_1_copy.jpgDnia 14 kwietnia uczniowie klasy III SPU i I-III SPU obejrzeli spektakl pt.: „Plastusiowy Pamiętnik” z Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Z zaciekawieniem obserwowali niezwykłe przygody uroczego Plastusia, mieszkającego w piórniku uczennicy klasy pierwszej, Tosi. Tytułowy Plastuś poznaje się z przyborami ze szkolnego piórnika, walczy z postawionym
w zeszycie kleksem, ratuje ołówek pożyczony niegrzecznej Zosi i ucieka z niewoli
u rozrabiaki Bronka. Wszystko po to, by oswoić dziecko ze szkołą – miejscem dobrym
i przyjaznym, w którym zawiązują się przyjaźnie, uczy się ciekawych rzeczy i przede wszystkim – ćwiczy się swoją wyobraźnię.
E.Januszko-Szymaniuk, M.Januszkiewicz