http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1473/plas_1_copy.jpgDnia 14 kwietnia uczniowie klasy III SPU i I-III SPU obejrzeli spektakl pt.: „Plastusiowy PamiÄ™tnik” z Teatru Dzieci ZagÅ‚Ä™bia w BÄ™dzinie. Z zaciekawieniem obserwowali niezwykÅ‚e przygody uroczego Plastusia, mieszkajÄ…cego w piórniku uczennicy klasy pierwszej, Tosi. TytuÅ‚owy PlastuÅ› poznaje siÄ™ z przyborami ze szkolnego piórnika, walczy z postawionym
w zeszycie kleksem, ratuje oÅ‚ówek pożyczony niegrzecznej Zosi i ucieka z niewoli
u rozrabiaki Bronka. Wszystko po to, by oswoić dziecko ze szkoÅ‚Ä… – miejscem dobrym
i przyjaznym, w którym zawiÄ…zujÄ… siÄ™ przyjaźnie, uczy siÄ™ ciekawych rzeczy i przede wszystkim – ćwiczy siÄ™ swojÄ… wyobraźniÄ™.
E.Januszko-Szymaniuk, M.Januszkiewicz