http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DziÄ™ki zaangażowaniu pani dyrektor SOSW, Elżbiety Szomko, w pomoc pogorzelcom z Kopciówki, rodzinie naszego ucznia Krystiana, udaÅ‚o siÄ™ pozyskać od darczyÅ„ców komplet mebli oraz rozkÅ‚adane fotele. Do Å‚aÅ„cucha ludzi pomocnych doÅ‚Ä…czyÅ‚ pan JarosÅ‚aw Sulik, który udostÄ™pniÅ‚ transport i uÅ‚atwiÅ‚ logistykÄ™ przekazania mebli.
Bezinteresowna pomoc ze strony wszystkich zaangażowanych osób zasÅ‚uguje na uznanie oraz Å›wiadczy o tym, że sÄ… osoby potrafiÄ…ce nieść ofiarnÄ… pomoc. Jeszcze raz bardzo dziÄ™kujemy osobom, które przyczyniÅ‚y siÄ™ do przekazania wielkiego daru.
Naszej poszkodowanej rodzinie potrzebny jest jeszcze sprzÄ™t AGD maÅ‚y i duży (pralka, lodówka, kuchenka, itp.). Liczymy na otwarte serca ludzi dobrej woli chcÄ…cych pomóc w potrzebie.