http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki zaangażowaniu pani dyrektor SOSW, Elżbiety Szomko, w pomoc pogorzelcom z Kopciówki, rodzinie naszego ucznia Krystiana, udało się pozyskać od darczyńców komplet mebli oraz rozkładane fotele. Do łańcucha ludzi pomocnych dołączył pan Jarosław Sulik, który udostępnił transport i ułatwił logistykę przekazania mebli.
Bezinteresowna pomoc ze strony wszystkich zaangażowanych osób zasługuje na uznanie oraz świadczy o tym, że są osoby potrafiące nieść ofiarną pomoc. Jeszcze raz bardzo dziękujemy osobom, które przyczyniły się do przekazania wielkiego daru.
Naszej poszkodowanej rodzinie potrzebny jest jeszcze sprzęt AGD mały i duży (pralka, lodówka, kuchenka, itp.). Liczymy na otwarte serca ludzi dobrej woli chcących pomóc w potrzebie.