http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1455/7s_copy.jpg28 kwietnia 2023 roku uczniowie SOSW w Sokółce uczestniczyli w zajęciach warsztatowych poświęconych zbliżającym się świętom majowym. Spotkanie miało na celu rozbudzanie świadomości patriotycznej, zainteresowań bogactwem naszego kraju, szacunku i przywiązania do symboli narodowych a także kształtowanie szacunku do własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej. Na początek zebrani obejrzeli filmik „Poland is beautiful”, dzięki któremu możliwe było ukazanie piękna krajobrazów polskich.
Uczniowie zachęceni przez prowadzące panie Urszulę Drewniak i Monikę Mróz podawali przykłady innych dóbr narodowych. Wykorzystane podczas zajęć wiersze nawiązały do zbliżających się uroczystości świąt majowych. Uczestnicy przypomnieli sobie okoliczności uchwalenia konstytucji w dniu 3 maja 1791 roku, dowiedzieli się jakie są prawa i obowiązki obywateli Polski, poznali także historię ustanowienia Święta Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Wiedzę na temat Polski sprawdził quiz interaktywny. Na zakończenie warsztatów słuchając patriotycznych pieśni zebrani wykonali flagi państwowe, które będą zdobiły ich sale lekcyjne w ciągu najbliższych dni.
Urszula Drewniak