http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1453/4co_copy.jpgW ubiegły weekend nauczycielki Sylwia Szomko oraz Monika Grusznis dzieki projektowi "Nowe formy terapii w przedszkolu, drogą do większej samodzielności" uczestniczyły w dwudniowym szkoleniu C-Eye II stopnia. Zakres wiedzy obejmował dostosowanie sprzętu do dowolnej pozycji pacjenta w dowolnych warunkach, prowadzenie kalibracji i walidacji w systemie C-eye i module eyefeel, personalizację systemu-ustawienie parametrów systemu do możliwości, preferencji pacjenta / podopiecznego, znajomość całej zawartości systemu C-Eye i modułu eyefeel, badanie i ćwiczenie narządu wzroku w obszarze zakresu widzenia i kontroli uwagi wzrokowej,

Ocena profilu poznawczego pacjenta / podopiecznego, samodzielne przeprowadzenie sesji terapeutycznej z wykorzystaniem C-Eye’a i eyefeela, zaznajomienie ze sposobem zapisywania, monitorowania wyników, znajomość metodologii i dobrych praktyk dot. pracy z pacjentem przy wykorzystaniu C-Eye’a, tworzenie własnych plansz komunikacyjnych i własnych treści terapeutycznych, praca z pacjentem w module Internetu.

Galeria