http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1471/1p_copy.jpgDnia 30.04.2023 r. Poczet sztandarowy: Agnieszka, Sylwia i Artur pod opieką p. Moniki Mróz i p. Urszuli Drewniak uczestniczył w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Powstańcom Styczniowym. Wydarzenie rozpoczęto mszą świętą w parafii św. Antoniego w Sokółce. Następnie nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika, przemówienia okolicznościowe, odczytano odezwę Rządu Narodowego sprzed 160 lat. Potem odbył się apel pamięci, złożenie kwiatów i salwa honorowa oddana przez kompanię honorową z 18 Pułku Rozpoznawczego. Na koniec zebrani udali się do Sali Pielgrzyma na prelekcję na temat Powstania Styczniowego.
Monika Mróz