http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy: sosw_wicemarszaek.jpgObrazy: sosw_wicemarszaek1.jpg 29.09.2011r. o godzinie 10.00 SOSW w Sokółce odwiedził wicemarszałek województwa podlaskiego – Mieczysław Kazimierz Baszko w towarzystwie harcerzy z 8 DH „Białe Kruki” z Moniek. Cel wizyty stanowiło przekazanie naszym wychowankom plecaków z wyposażeniem w ramach akcji prowadzonej przez Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej w Mońkach pod kierownictwem pana Krzysztofa Pochodowicza we współpracy z wymienioną powyżej drużyną harcerską „Białe Kruki”. Ponadto pan wicemarszałek Baszko życzył wszystkim uczniom wielu sukcesów w nauce oraz dokonał pamiętnego wpisu do kroniki – dziękujemy.