http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1458/4m_copy.jpgPrzedszkole nr 2 w Sokółce realizuje projekt " Matematyka w zabawie ukryta" w ramach programu grantowego "Rosnę z matematyką". Jednym założeń projektu jest współpraca z lokalnymi instytucjami. Dlatego25.04 zaprosili do siebie na warsztaty matematyczne przedszkolaki z grupy Żabki z SOSW w Sokółce.

Celem naszego spotkania było rozwijanie umiejętności matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez udział w warsztatach sensorycznych. Podczas warsztatów dzieci miały do dyspozycji dwa kąciki w których dokonywały różnych pomiarów. W kąciku objetosci dzieci dokonywały pomiarów z wykorzystaniem różnych pojemników, miarek i płynów. Natomiast w kaciku pomiaru masy i ciężaru manipulowały różnymi produktami, wrzucały je do różnych pojemników, najpierw intuicyjnie określały i porównywały masę i ciężar wsypanych produktów, a następnie weryfikowały swoje pomiary używając wagi. Dzięki warsztatom dzieci rozwinely doznania sensoryczne, motoryke mała, koordynacje ręka - oko, a także rozwinęły swoje zainteresowania pojęciami objetosci, masy i ciężaru. Ponadto dzięki wspólnym spotkaniom organizatorzy chcą nawiązać współpracę z dziećmi z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym z naszej szkoły.

Spotkania mają na celu budować wzajemne zaufanie, tworzyć klimat bezpieczeństwa, kształtować wrażliwości na innych, promować równe szanse w życiu społecznym, promować porozumiewanie się z innymi ludźmi, stawiać się w otwartym stosunku do drugiego czlowieka,jego niepowtarzalności oryginalności czy inności, promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych.

Galeria